Calender

Our calender for 2017
The calender is updated regulary.

Januari
8 Cavalry training, Kungälv
21-22 Arne Koets Clinic, Kungälv

Ferbuari
5 Cavalry training, Kungälv

Mars
5 Cavalry training, Kungälv
11-12 Monica Sanders Clinic, Säve
19 Cavalry training, Kungälv

April
2 Cavalry training, Kungälv
22-23 Arne Koets Clinic, Lidköping
30 Cavalry training, Kungälv

Maj
13-14 Camp life, Bohus Elfsborghs Caroliner, Kungälv
28 Cavalry training, Kungälv

Juni
6 Nationaldagsparad, Vänderborg
17-18 Arne Koets Clinic, Götene
25 Cavalry training, Kungälv
28 Mounted wrestling, Veddige

Juli
2  Kavalleri träning, Kungälv
8 Medieval show, Hunehals, Kungsbacka
9  Kavalleri träning, Kungälv
22-23 Medieval show, Torpa Stenhus

Augusti

September

Oktober
15-16 Arne Koets Clinic, Götene

November

December